NIERUCHOMOŚCI

Aktualne informacje dotyczące nieruchomości SM Szarotka w Kamiennej Górze.

Więcej...

DRUKI

Bądź przygotowany, pobierz druki wypełnij je w domu i przynieś do Nas.

Więcej...

IOK

Internetowa Obsługa Kontrahenta - sprawdź opłaty, zgłoś awarię. 

Więcej...

PLAN REMONTÓW

Zapoznaj się z planowanymi remontami oraz zmianami w Twojej okolicy.

Więcej...

Aktualności

OGŁOSZENIE - PRZEGLĄDY INSTALACJI

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ Szarotka” w Kamiennej Górze zaprasza zainteresowane firmy do składania ofert na wykonanie kontroli naszych obiektów budowlanych zgodnie z art. 62 ustawy Prawo Budowlane w zakresie :

1- Art.62 ust.1 pkt 1a
2- Art.62 ust. 1 pkt 1c ( instalacja gazowa)
3- Art.62 ust.1 pkt 2 (instalacja elektryczna i odgromowa).

Kontroli podlegałyby budynki mieszkalne, niemieszkalne oraz kotłownie naszych zasobów tj.:

1. 66 budynków mieszkalnych z 2575 lokalami mieszkalnymi o pow. 123.804,93 m2 w tym:


a) Kamienna Góra 50 budynków; 2001 lokale mieszkalne o pow. 97.562,89m2
b) Lubawka 10 budynków; 425 lokali mieszkalnych o pow. 18.281,35 m2
c) Bolków 6 budynków; 149 lokali mieszkalnych o pow. 7.960,69 m2

2. 2 budynki niemieszkalne ( Cicha 8 i Skłodowskiej 12) o pow. 1.471,23m2
3. 5 kotłowni własnych w tym:

a) 2 w Bolkowie (zlokalizowane w budynkach mieszkalnych)
b) 2 w Lubawce (1 zlokalizowana w budynku mieszkalnym; 1 w osobnym obiekcie)
c) 1 w Kamiennej Górze (zlokalizowana w budynku mieszkalnym).

Oferta winna być kompleksowa i obejmować wszystkie wyszczególnione w ogłoszeniu przeglądy z terminem wykonania do 31.12.2020r.

Ofertę należy umieścić w kopercie nieprzeźroczystej i zamkniętej w taki sposób, aby nie budziło to żadnych wątpliwości co do możliwości jej wcześniejszego otwarcia .
Kopertę należy oznaczyć przedmiotowym zakresem prac i nazwą firmy .

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul M. C. Skłodowskiej 12 pok. 1.
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.09.2020r. do godz. 1400.

Szczegółowe dane odnośnie zakresu prac i treści składanych ofert można uzyskać godzinach od 700 do 1500 , w siedzibie Spółdzielni przy ul. Skłodowskiej 12 pok. Nr 10 tel. 075 649 52 65 wew. 42.

 

 

Ogłoszenie o przetargu - zimowe utrzymanie terenów

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Szarotka” w Kamiennej Górze zaprasza zainteresowane firmy do złożenia oferty na zimowe utrzymanie dróg, placów i parkingów na terenach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Szarotka” w Kamiennej Górze zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, która jest do pobrania ze strony internetowej Spółdzielni www.smszarotka.pl ;zakładka „przetargi”.

Ofertę należy złożyć bezpośrednio w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „ Szarotka” w Kamiennej Górze przy ul. M. C. Skłodowskiej 12  sekretariat pokój Nr 1 lub listownie na adres Zamawiającego.

       Termin składania ofert upływa 25.09.2020r. o godzinie 1400.

 

 

SM Szarotka

ul. Skłodowskiej-Curie 12
58-400 Kamienna Góra
woj. dolnośląskie

Kontakt

+48 75 649 52 65
+48 75 745 94 30

Spółdzielnia czynna:

poniedziałek - piątek: 7:00 - 15:00