NIERUCHOMOŚCI

Aktualne informacje dotyczące nieruchomości SM Szarotka w Kamiennej Górze.

Więcej...

DRUKI

Bądź przygotowany, pobierz druki wypełnij je w domu i przynieś do Nas.

Więcej...

IOK

Internetowa Obsługa Kontrahenta - sprawdź opłaty, zgłoś awarię. 

Więcej...

PLAN REMONTÓW

Zapoznaj się z planowanymi remontami oraz zmianami w Twojej okolicy.

Więcej...

Aktualności

ogłoszenie o przetargu remont klatek schodowych - ul. Baczyńskiego

O G Ł O S Z E N I E
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szarotka” w Kamiennej Górze ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie niżej wymienionych prac:


„Kamienna Góra ul. Baczyńskiego 2-29
– remont klatek schodowych (tynki+ malowanie)”

Szczegółowy zakres robót oraz wymagania stawiane przez „Zamawiającego” zostały opisane w „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia”, która jest do pobrania ze strony internetowej Spółdzielni www.smszarotka.pl zakładka „przetargi” lub do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy ul. M.C. Skłodowskiej 12 pok. Nr 6

Ofertę należy umieścić w kopercie nieprzeźroczystej i zamkniętej w taki sposób, aby nie budziło to żadnych wątpliwości co do możliwości ich wcześniejszego otwarcia. Każda ze stron oferty powinna być ponumerowana i parafowana przez przedstawiciela firmy. Kopertę należy oznaczyć przedmiotowym zakresem prac i nazwą firmy.

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. M.C. Skłodowskiej 12 pok.1 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29-01-2018r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni przy ul. M.C. Skłodowskiej 12 pok.7 w dniu 29-01-2018r. o godz.10.30

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do:
1. pobrania kaucji gwarancyjnej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy na etapie wykonawstwa,
2. unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowe dane odnośnie zakresu prac i treści składanych ofert można uzyskać w godzinach od 7.00 do 14.00, w siedzibie Spółdzielni przy ul. M.C. Skłodowskiej 12 pok. Nr 6 lub pod numerem telefonu 75 649 52 65 wewn. 35.

ogłoszenie o przetargu remont klatek schodowych - ul. Tkaczy, Wałbrzyska, Lipowa, Słowackiego, Piastowska

G Ł O S Z E N I E
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szarotka” w Kamiennej Górze ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie niżej wymienionych prac:


„Kamienna Góra ul. Tkaczy Śląskich 25-37, Wałbrzyska 40-42, Słowackiego 40-42, 56-58, Piastowska 15-17, Lipowa 3
– remont klatek schodowych (tynki+ malowanie)”

Szczegółowy zakres robót oraz wymagania stawiane przez „Zamawiającego” zostały opisane w „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia”, która jest do pobrania ze strony internetowej Spółdzielni www.smszarotka.pl zakładka „przetargi” lub do wglądu w siedzibie Spółdzielni
przy ul. M.C. Skłodowskiej 12 pok. Nr 6

Ofertę należy umieścić w kopercie nieprzeźroczystej i zamkniętej w taki sposób, aby nie budziło to żadnych wątpliwości co do możliwości ich wcześniejszego otwarcia. Każda ze stron oferty powinna być ponumerowana i parafowana przez przedstawiciela firmy. Kopertę należy oznaczyć przedmiotowym zakresem prac i nazwą firmy.

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. M.C. Skłodowskiej 12 pok.1 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05-02-2018r. do godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni przy ul. M.C. Skłodowskiej 12 pok.7 w dniu 05-02-2018r. o godz.1030

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do:
1. pobrania kaucji gwarancyjnej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy na etapie wykonawstwa,
2. unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowe dane odnośnie zakresu prac i treści składanych ofert można uzyskać w godzinach od 700 do 1400, w siedzibie Spółdzielni przy ul. M.C. Skłodowskiej 12 pok. Nr 6 lub pod numerem telefonu 75 649 52 65 wewn. 35.

ogłoszenie o przetargu wymiana instalacji c.w.u - Tkaczy Śl. 2-24

O G Ł O S Z E N I E
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szarotka” w Kamiennej Górze ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie niżej wymienionych prac:


„Kamienna Góra ul. Tkaczy Śląskich 2-24
– Wymiana instalacji C.W.U.”

Szczegółowy zakres robót oraz wymagania stawiane przez „Zamawiającego” zostały opisane w „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia”, która jest do pobrania ze strony internetowej Spółdzielni www.smszarotka.pl zakładka „przetargi” lub do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy ul. M.C. Skłodowskiej 12 pok. Nr 6

Ofertę należy umieścić w kopercie nieprzeźroczystej i zamkniętej w taki sposób, aby nie budziło to żadnych wątpliwości co do możliwości ich wcześniejszego otwarcia. Każda ze stron oferty powinna być ponumerowana i parafowana przez przedstawiciela firmy. Kopertę należy oznaczyć przedmiotowym zakresem prac i nazwą firmy.

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. M.C. Skłodowskiej 12 pok.1 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30-01-2018r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni przy ul. M.C. Skłodowskiej 12 pok.7 w dniu 30-01-2018r. o godz.10.30

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do:
pobrania kaucji gwarancyjnej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy na etapie wykonawstwa,
unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowe dane odnośnie zakresu prac i treści składanych ofert można uzyskać w godzinach od 8.00 do 14.00, w siedzibie Spółdzielni przy ul. M.C. Skłodowskiej 12 pok. Nr 5 lub pod numerem telefonu 75 649 52 65 wewn. 34.

ogłoszenie o przetargu wymiana instalacji c.w.u - Tkaczy Śl. 26-48

O G Ł O S Z E N I E
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szarotka” w Kamiennej Górze ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie niżej wymienionych prac:


„Kamienna Góra ul. Tkaczy Śląskich 26-48
– Wymiana instalacji C.W.U.”

Szczegółowy zakres robót oraz wymagania stawiane przez „Zamawiającego” zostały opisane w „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia”, która jest do pobrania ze strony internetowej Spółdzielni www.smszarotka.pl zakładka „przetargi” lub do wglądu w siedzibie Spółdzielni
przy ul. M.C. Skłodowskiej 12 pok. Nr 6

Ofertę należy umieścić w kopercie nieprzeźroczystej i zamkniętej w taki sposób, aby nie budziło to żadnych wątpliwości co do możliwości ich wcześniejszego otwarcia. Każda ze stron oferty powinna być ponumerowana i parafowana przez przedstawiciela firmy. Kopertę należy oznaczyć przedmiotowym zakresem prac i nazwą firmy.

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. M.C. Skłodowskiej 12 pok.1 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30-01-2018r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni przy ul. M.C. Skłodowskiej 12 pok.7 w dniu 30-01-2018r. o godz.11.00

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do:
1. pobrania kaucji gwarancyjnej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy na etapie wykonawstwa,
2. unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowe dane odnośnie zakresu prac i treści składanych ofert można uzyskać w godzinach od 800 do 14.00, w siedzibie Spółdzielni przy
ul. M.C. Skłodowskiej 12 pok. Nr 5 lub pod numerem telefonu
75 649 52 65 wewn. 34.

SM Szarotka

ul. Skłodowskiej-Curie 12
58-400 Kamienna Góra
woj. dolnośląskie

Kontakt

+48 75 649 52 65
+48 75 745 94 30

Spółdzielnia czynna:

poniedziałek - piątek: 7:00 - 15:00