Zmiana wysokości udziału członkowskiego

Zarząd SM „Szarotka” informuje, że z dniem 11.07.2012 r. uległy zmianie zapisy dotyczące wysokości udziału członkowskiego.

Obecnie wynosi 100 zł ( wcześniej 300 zł).


Aby zostać członkiem Spółdzielni należy złożyć deklarację członkowską i w terminie 30 dni wpłacić 200 zł z tytułu :
100 zł – udział członkowski ( zwrotny z chwilą zbycia lokalu).
100 zł – wpisowe ( nie podlega zwrotowi, zasila fundusz zasobowy).