Apel do mieszkańców Spółdzielni

Z uwagi na coraz częstsze akty wandalizmu na naszych osiedlach- niszczenie placów zabaw, malowanie bohomazami ścian budynków, klatek schodowych i bram wejściowych  - Zarząd Spółdzielni pragnie zachęcić Państwa do aktywnego włączenia się w poszukiwaniu sprawców tychże zniszczeń.

Tylko wspólne działanie pozwoli ograniczyć tego typu zachowania, ochroni nasze otoczenie przed zniszczeniem oraz uczyni je estetycznym i bardziej przyjaznym. Dewastacje i zniszczenia, które na naszych osiedlach dokonują wandale wydają się być drobnymi usterkami, których naprawa kosztuje niewiele. Nic bardziej mylnego.


Gdy dodamy łączne koszty remontów, które są konieczne po bezmyślnych działaniach wandali - wyjdzie, że każdy z mieszkańców danej nieruchomości musi wydać niemałą kwotę na usunięcie skutków dewastacji a przecież pieniądze mogłyby być przeznaczone na inne, ważniejsze cele. Każdy z nas chce mieszkać w schludnym i miłym dla oka budynku. Dlatego powinniśmy zadbać o wspólne mienie.Nie bójmy się zawiadomić Policję, Straż Miejską czy Spółdzielnię Mieszkaniową gdy widzimy, że plac zabaw, klatka schodowa, brama wejściowa naszego budynku jest demolowana lub ktoś maluje graffiti na elewacji.Poniżej skutki ostatnich aktów wandalizmu na nowo wybudowanym placu zabaw na Osiedlu Krzeszowskim.