Garaże os. Krzeszowskie

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Szarotka”
w Kamiennej Górze

W związku z inwestycją pod nazwą „Budowa garaży murowanych przy ul. Krzeszowskiej ” Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Szarotka” prowadzi nabór osób zainteresowanych nabyciem w/w garażu.
W związku z powyższym osoby chętne prosimy o zgłoszenie się do siedziby Spółdzielni (Biuro Obsługi Klienta – pokój nr 2) w celu pisemnego wyrażenia stanowiska w powyższej sprawie.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Klienta pokój nr 2.
tel: (075) 649-52-65 wew. 32 lub (075) 745-94-32