ZAWIADOMIENIE

Walne Zgromadzenie 2020

ZAWIADOMIENIE

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Szarotka”
w Kamiennej Górze

W związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii ze względu na ochronę życia i zdrowia ludzkiego - Zarząd SM „Szarotka” informuje, iż Walne Zgromadzenie odbędzie się po odwołaniu stanu epidemii.

O terminie Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółdzielni zawiadomi członków Spółdzielni odrębnym pismem poprzez wywieszenie informacji na klatkach schodowych, w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej.

Zarząd Spółdzielni