Aktualności

Garaże os. Krzeszowskie

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Szarotka”
w Kamiennej Górze

W związku z inwestycją pod nazwą „Budowa garaży murowanych przy ul. Krzeszowskiej ” Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Szarotka” prowadzi nabór osób zainteresowanych nabyciem w/w garażu.
W związku z powyższym osoby chętne prosimy o zgłoszenie się do siedziby Spółdzielni (Biuro Obsługi Klienta – pokój nr 2) w celu pisemnego wyrażenia stanowiska w powyższej sprawie.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Obsługi Klienta pokój nr 2.
tel: (075) 649-52-65 wew. 32 lub (075) 745-94-32

SZANOWNI LOKATORZY !!

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szarotka” prosi o podanie numeru telefonu lub wskazanie opiekuna mieszkania na czas nieobecności domowników, z którym nasi pracownicy mogliby  kontaktować się  w przypadku zdarzeń wymagających natychmiastowej interwencji (awaria sieci wodno-kanalizacyjnej w mieszkaniu, ulatnianie się gazu itp.) W/w informacje prosimy przekazać do siedziby SM „Szarotka” ul. M. Skłodowskiej-Curie 12 pok. nr 2 lub 3,  Dział Obsługi Klienta  tel. 75 649 52 65 wew. 37 lub 43 w dowolnej formie.

Apel do mieszkańców Spółdzielni

Z uwagi na coraz częstsze akty wandalizmu na naszych osiedlach- niszczenie placów zabaw, malowanie bohomazami ścian budynków, klatek schodowych i bram wejściowych  - Zarząd Spółdzielni pragnie zachęcić Państwa do aktywnego włączenia się w poszukiwaniu sprawców tychże zniszczeń.

Czytaj więcej...