Plan remontów

              I -  PLAN  REMONTÓW NA ROK 2020 
l.p.  Nieruchomości  Lokalizacja i zakres robót 
KAMIENNA GÓRA
1 Kam.Góra-Cicha 9-18 ul. Cicha 11- remont instalacji gazowej
2 ul. Cicha 11/13- zakup+montaż wiaty śmietnikowej
3 ul. Cicha 10/18-utwardzenie terenu+ zakup i montaż wiaty śmietnikowej
4 Kam.Góra- Słowackiego 48-58 ul. Słowackiego 48-52-remont pokrycia dachu
5 ul. Słowackiego 54-58-remont pokrycia dachu
6 Kam.Góra- Słowackiego 30-42 ul. Słowackiego 40-42- remont częściowy elewacji (balkony)
7 Kam.Góra- Słowackiego 44-46  remont częściowy elewacji (balkony)
8 Kam.Góra-Cegielniana 4 ABC wykonanie opasek bet.
9 termoizolacja stropodachów i kominów
10 Kam.Góra- M.Skłodowskiej-Curie 13 termoizolacja stropodachów i kominów
11 Kam.Góra- Szkolna 1 termoizolacja stropodachów i kominów
12 Kam.Góra- Lipowa 3 termoizolacja stropodachów i kominów
13 remont (zabezpieczenie stropu bunkra)
14 remont instalacji Z.W.
15 Kam.Góra- Lipowa 5 termoizolacja stropodachów i kominów
16 remont instalacji Z.W.
17 Kam.-Góra Tkaczy Śl. 2-48 ul. Tkaczy Śl. 42-48 - remont pokrycia dachu
18 ul. Tkaczy Śl. 2-8  - remont parkingu
19 ul.Tkaczy Śl.10-24- zakup+montaż wiat śmietnikowych (2szt.)
20 Kam.-Góra Tkaczy Śl. 3-37 ul. Tkacy Śl. 11 - remont nawierzchni chodnika+schody
21 ul. Tkaczy Śl. 17-23 - remont pokrycia dachu
22 Baczyńskiego -droga dz.nr 224/21 Baczyńskiego 22/ Tkaczy Śl.3-9- rermont nawierzcni drogi
LUBAWKA
23 Dworcowa 15  Dworcowa 15- remont inst. gazowej 
24  Zakup i montaż wiaty śmietnikowej 
25 Kotłownia - Dworcowa 15  Remont nawierzchni (plac + droga) 
26  Remont pokrycia dachu 
27 Dworcowa 5A  termoizolacja stropodachów i kominów 
28  Zakup i montaż wiaty śmietnikowej 
BOLKÓW
29 Wysokogórska 1 Klatki I-III (1-24)-remont inst.gazowej
30  Remont  wejść (schody zewn.) 
II - PLAN REMONTÓW NA ROK 2020 - WYMIANA INSTALACJI C.W.U. 
1 Kam. Góra- Wałbrzyska 22-42 Wałbrzyska 22-24
2 Wałbrzyska 28-38
3 Wałbrzyska 40-42