ogłoszenie o III przetargu w formie licytacji

OGŁOSZENIE

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

„SZAROTKA”
w Kamiennej Górze 
ul. M.C. Skłodowskiej 12

ogłasza III przetarg nieograniczony

w formie licytacji na uzyskanie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego położonego w Kamiennej Górze, przy ul. Jeleniogórskiej 59/49. Lokal mieszkalny położony jest na I piętrze, składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 44,65m2. Przetarg odbędzie się dnia 19.01.2017r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „ Szarotka” (pokój nr 7). 

Warunkiem zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu, jest spełnienie wymogów statutowych oraz wpłacenie wartości rynkowej lokalu, która wynosi: 76.600 zł – wadium : 7.000,00 zł (kwota postąpienia 760 zł).
Informujemy, że do dnia 18.01.2017r do godz 14.00 w Biurze Obsługi Klienta ( pokój nr 2 lub 3) należy okazać dowód wpłaty wadium. Warunkiem zawarcia umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności z osobą wygrywającą przetarg jest spełnienie przez nią wymogów statutowych. Z treścią statutu oraz regulaminem przetargu można zapoznać się w Biurze Obsługi Klienta (pokój nr 2). 
Ponadto informujemy, że mieszkanie można obejrzeć w dniach od 02 do 19 stycznia 2018r. w godzinach ustalonych z administracją Spółdzielni tel 075-649-52-65 wew. 36

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu można uzyskać w Biurze Obsługi Klienta (pokój nr 2), tel. (075) 649-52-65 wew. 32 (osoba upoważniona do udzielania informacji związanych z przetargiem – Katarzyna Kurzeja).

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.