NIERUCHOMOŚCI

Aktualne informacje dotyczące nieruchomości SM Szarotka w Kamiennej Górze.

Więcej...

DRUKI

Bądź przygotowany, pobierz druki wypełnij je w domu i przynieś do Nas.

Więcej...

IOK

Internetowa Obsługa Kontrahenta - sprawdź opłaty, zgłoś awarię. 

Więcej...

PLAN REMONTÓW

Zapoznaj się z planowanymi remontami oraz zmianami w Twojej okolicy.

Więcej...

Aktualności

OGŁOSZENIE - PRZETARG NA DZIERŻAWĘ

OGŁOSZENIE

        Spółdzielnia Mieszkaniowa „ Szarotka” w Kamiennej Górze prosi o składanie ofert na dzierżawę lokali użytkowych:

  1. ul. Wałbrzyska 26 o pow. 120,00 m2
  2. ul. Tkaczy Śląskich 8 o pow. 41,50 m2

         Oferty należy składać w formie pisemnej w zaklejonej kopercie z oznaczeniem PRZETARG NA DZIERŻAWĘ LOKALU UŻYTKOWEGO ( ze wskazaniem adresu lokalu ) w sekretariacie Spółdzielni przy ulicy M. Skłodowskiej - Curie 12 w terminie do dnia 15.06.2020 r. do godz. 1500.

         Oferta winna zawierać rodzaj działalności, którą oferent zamierza prowadzić w lokalu oraz proponowaną wysokość czynszu z wyszczególnieniem ceny za 1m2 i VAT przy czym cena za m2 nie może być niższa niż 7,30 zł netto.

         Spółdzielnia informuje, że wraz z zawarciem umowy Najemca zobowiązany jest wpłacić kaucję równą wartości czynszu za okres 3 miesięcy na poczet zabezpieczenia należności wynikającej z umowy.

         Zastrzegamy prawo swobodnego wyboru oferty lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

         Szczegółowych informacji w sprawie lokali użytkowych udziela P. Grzegorz Kędzierski w godzinach od 800 do 1400 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Marii Skłodowskiej- Curie 12 pok. Nr 5 lub pod nr tel. 75 649 52 65 wew. 34.

ZAWIADOMIENIE

Walne Zgromadzenie 2020

ZAWIADOMIENIE

Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Szarotka”
w Kamiennej Górze

W związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii ze względu na ochronę życia i zdrowia ludzkiego - Zarząd SM „Szarotka” informuje, iż Walne Zgromadzenie odbędzie się po odwołaniu stanu epidemii.

O terminie Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółdzielni zawiadomi członków Spółdzielni odrębnym pismem poprzez wywieszenie informacji na klatkach schodowych, w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej.

Zarząd Spółdzielni

 

 

 

Informacja dla mieszkańców

WAŻNE !

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Państwa i pracowników Spółdzielni apelujemy do mieszkańców o ograniczenie wizyt w Spółdzielni Mieszkaniowej. Prosimy, aby wszelkie formalności niewymagające bezpośredniego kontaktu z pracownikami załatwiać telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  1. telefonicznie :75 649 52 65 lub 75 745 94 30
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. za pośrednictwem Internetowej Obsługi Kontrahenta

Jednocześnie zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia przypominamy, że osoby starsze, przewlekle chore i z obniżoną odpornością są szczególnie narażone na ciężkie powikłania związane z zakażeniem koronawirusem. Apelujemy zatem do osób starszych, by w miarę możliwości ograniczyły działalność w społeczeństwie, tzn. by unikały zgromadzeń publicznych i zachowały szczególną ostrożność.

Zalecamy również częste przemywanie klamek oraz poręczy na klatkach schodowych.

 

Jednocześnie prosimy mieszkańców zasobów Spółdzielni o „pomoc sąsiedzką”, czyli zwrócenie uwagi na osoby starsze poprzez pomoc w codziennych zakupach.

                                                                                                                                                                        Dziękujemy za zastosowanie się do Naszej prośby

W załączeniu wykaz telefonów wraz z adresami e-mail

 

SM Szarotka

ul. Skłodowskiej-Curie 12
58-400 Kamienna Góra
woj. dolnośląskie

Kontakt

+48 75 649 52 65
+48 75 745 94 30

Spółdzielnia czynna:

poniedziałek - piątek: 7:00 - 15:00