NIERUCHOMOŚCI

Aktualne informacje dotyczące nieruchomości SM Szarotka w Kamiennej Górze.

Więcej...

DRUKI

Bądź przygotowany, pobierz druki wypełnij je w domu i przynieś do Nas.

Więcej...

IOK

Internetowa Obsługa Kontrahenta - sprawdź opłaty, zgłoś awarię. 

Więcej...

PLAN REMONTÓW

Zapoznaj się z planowanymi remontami oraz zmianami w Twojej okolicy.

Więcej...

Aktualności

INFORMACJA

I N F O R M A C J A

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szarotka” w Kamiennej Górze informuje członków i mieszkańców Spółdzielni, że posiada do sprzedaży garaże murowane przy ul.Krzeszowskiej w Kamiennej Górze.

Powierzchnia użytkowa: 19,59m2.

Wartość garażu : 29.000 zł (brutto)

Szczegółowe informacje na temat garaży można uzyskać w biurze Spółdzielni

przy ul. M.Skłodowskiej –Curie 12 pok. nr 2 tel: 75-649-52-65 wew. 32

Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie się do Spółdzielni

w terminie do 30.06.2017r.

Informujemy, że w przypadku pozostania wolnych garaży po wyznaczonym terminie, zostaną one sprzedane innym zainteresowanym osobom spoza Spółdzielni.

Przetarg- Kamienna Góra- Tkaczy Śląskich 2-48 – Wymiana instalacji C.W.U.

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szarotka” w Kamiennej Górze ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie niżej wymienionych prac:

„Kamienna Góra ul. Tkaczy Śląskich 2-48

– Wymiana instalacji C.W.U.”

Szczegółowy zakres robót oraz wymagania stawiane przez „Zamawiającego” zostały opisane w „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia”, która jest do pobrania ze strony internetowej Spółdzielni www.smszarotka.pl zakładka „przetargi” lub do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy ul. M.C. Skłodowskiej 12 pok. Nr 6

Ofertę należy umieścić w kopercie nieprzeźroczystej i zamkniętej w taki sposób, aby nie budziło to żadnych wątpliwości co do możliwości ich wcześniejszego otwarcia. Każda ze stron oferty powinna być ponumerowana i parafowana przez przedstawiciela firmy. Kopertę należy oznaczyć przedmiotowym zakresem prac i nazwą firmy.

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. M.C. Skłodowskiej 12 pok.1 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9-06-2017r. do godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni przy ul. M.C. Skłodowskiej 12 pok.7 w dniu 9-06-2017r. o godz.1030

 Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do:

-       pobrania kaucji gwarancyjnej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy na etapie wykonawstwa,

-       unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowe dane odnośnie zakresu prac i treści składanych ofert można uzyskać w godzinach od 800 do 1400, w siedzibie Spółdzielni przy ul. M.C. Skłodowskiej 12 pok. Nr 5 lub pod numerem telefonu 75 649 52 65 wewn. 34.

Przetarg- Kamienna Góra- Słowackiego 30-58- Wymiana instalacji C.W.U.

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szarotka” w Kamiennej Górze ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie niżej wymienionych prac:

„Kamienna Góra ul. Słowackiego 30-58

– Wymiana instalacji C.W.U.”

Szczegółowy zakres robót oraz wymagania stawiane przez „Zamawiającego” zostały opisane w „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia”, która jest do pobrania ze strony internetowej Spółdzielni www.smszarotka.pl zakładka „przetargi” lub do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy ul. M.C. Skłodowskiej 12 pok. Nr 6

Ofertę należy umieścić w kopercie nieprzeźroczystej i zamkniętej w taki sposób, aby nie budziło to żadnych wątpliwości co do możliwości ich wcześniejszego otwarcia. Każda ze stron oferty powinna być ponumerowana i parafowana przez przedstawiciela firmy. Kopertę należy oznaczyć przedmiotowym zakresem prac i nazwą firmy.

Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni przy ul. M.C. Skłodowskiej 12 pok.1 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9-06-2017r. do godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni przy ul. M.C. Skłodowskiej 12 pok.7 w dniu 9-06-2017r. o godz.1100

 Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do:

-       pobrania kaucji gwarancyjnej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy na etapie wykonawstwa,

-       unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowe dane odnośnie zakresu prac i treści składanych ofert można uzyskać w godzinach od 800 do 1400, w siedzibie Spółdzielni przy ul. M.C. Skłodowskiej 12 pok. Nr 5 lub pod numerem telefonu 75 649 52 65 wewn. 34.

Ogłoszenie

Ogłoszenie

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Szarotka” w Kamiennej Górze informuje, że posiada do sprzedaży samochód dostawczy marki Lublin 3.

Specyfikacja:

-rok produkcji 2000

-2,5 ON

-przebieg 269 000 km

-aktualne ubezpieczenie

Wartość pojazdu 5000 brutto. Więcej informacji pod nr 75 745 94 36 lub w siedzibie Spółdzielni przy ul. M.C. Skłodowskiej 12 pok nr 5  

SM Szarotka

ul. Skłodowskiej-Curie 12
58-400 Kamienna Góra
woj. dolnośląskie

Kontakt

+48 75 649 52 65
+48 75 745 94 30

Spółdzielnia czynna:

poniedziałek - piątek: 7:00 - 15:00